Konference probíhající 11. a 12. 9. 2024

Konference
Léčivé rostliny v historii

Organizátoři

Tematické okruhy

Jednací jazyky

Kontakt

Jarmila Neugebauerová

jarmila.neugebauerova@mendelu.cz

Konference je výstupem projektu DH-23P03OVV044 „Historie užívání a pěstování léčivých rostlin jako součást národní a kulturní identity“, který v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 („NAKI III“) podpořilo Ministerstvo kultury ČR.